กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ 2566

เจ้าหน้าที่พร้อยด้วยเด็กๆในความอุปการะของมูลนิธิฯ ร่วมรดน้ำขอพร รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิฯ กรรมการและผู้บริหารมูลนิธิฯ วันนี้ 11 เมษายน 2566 ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

Author: tongadmin