ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 0-6 ปี

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 0-6 ปี
รุ่นที่ 11
ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัคร พร้อม โอนเงินมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี 045-2-01504-1 ชื่อบัญชี THAI REDCROSS CHILDREN HOME พร้อมส่ง หลักฐานการโอนเงิน นำมายื่นได้ที่ ศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย 1873 ถนนอังรีดูนังต์ เข้าประตู13 เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
หรือ E-mail: [email protected] โทร 02 256 4209
🌺🌺การออกใบเสร็จ จะเป็นในนามบุคคลที่สมัครหรือในนามบริษัท/หน่วยงานที่ส่งอบรม

 

Author: tongadmin