ติดต่อมูลนิธิฯ

1873 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตึกวชิราลงกรณ  ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330
โทร: 0 2256 4209 หรือ 02 2542200 โทรสาร: 0 2256 4399             
Email : [email protected] 

facebook : เพจ ThaiRedcross ChildrenHome-มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย