บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ

นางสาวปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ รับมอบเงินจากการบริจาค โดย คุณเป๊ก ผลิตโชค นิตยสารแพรวและแฟนคลับจำนวนเงิน 310,000 บาท เพื่อสมทบทุนให้มูลนิธิฯ

Author: tongadmin