ประกาศรับสมัครงาน เพื่อปฎิบัติงานที่หมู่บ้านเด็ก จังหวัดนครปฐม

ประกาศรับสมัครงาน เพื่อปฎิบัติงานที่หมู่บ้านเด็ก จังหวัดนครปฐม
สมัครได้ที่ ตึกวชิราลงกรณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และ หมู่บ้านเด็กนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวัน/เวลาราชการ 08.30 น.-16.30 น.