พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

      

รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิฯ และรศ.พญ.คุณหญิงส่าหรี จิตตนันทน์ กรรมการอำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย(0-6 ปี) โดยการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์

Author: tongadmin