รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ เข้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย

วันที่ 3 มกราคม 2562 รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เข้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

Author: tongadmin