รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิฯและ นางสาวปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ ร่วมรับมอบ “ห้องสันทนาการ”

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิฯและ นางสาวปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ ร่วมรับมอบ “ห้องสันทนาการ” เพื่อให้เด็กๆมูลนิธิฯ ใช้ทำกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการและเรียนรู้สำหรับเด็ก โดยมี มร.เฮสเตอร์ ชิว รองประธานกรรมการ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทยนายวรพล วิริยะกุลพงศ์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ และนางสาวกฤตยา อุ่นสากล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ้าส์ ประเทศไทย ร่วมส่งมอบห้องสันทนา ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

    

Author: tongadmin