หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จ.นครปฐม

ความเป็นมาของหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ

          สืบเนื่องมาจากคุณทัศนีย์ ไผทฉันท์ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 23 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา ณ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้ดำเนินตามพระราชดำริ จัดสร้างหมู่บ้านสำหรับเด็กชายพร้อมเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมพระราชทานชื่อในโอกาสครบรอบพระชนมายุ 60 พรรษา ว่าหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยและเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 18 กันยายน 2561 สำหรับการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562

         โดยให้การเลี้ยงดูเด็กชายที่มีอายุ 12 ปีขี้นไปต่อจาก หมู่บ้านเด็ก เพื่อให้เหมาะสมแก่การเลี้ยงดูเด็กชายวัยรุ่น และมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเยาวชนทั่วไป ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม