เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 มูลนิธิสงเคราห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ 40 ปี โดยมี นายเตช บุนนาค รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ,รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล เลขาธิการมูลนิธิฯคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธี

Author: tongadmin