เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มอบสิ่งของบริจาคแก่เด็กๆในความอุปการะมูลนิธิฯ โดยมี นางสาวปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก เป็นผู้รับมอบ

Author: tongadmin