เยี่ยมชมมูลนิธิฯพร้อมมอบทุนทรัพย์

คณะผู้แทนนักเรียนและอาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เยี่ยมชมมูลนิธิฯพร้อมมอบทุนทรัพย์ เพื่อสนันสนุนในการทำกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ                                

                                   

Author: tongadmin