เยี่ยมชมมูลนิธิฯ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมมูลนิธิฯพร้อมบริจาคเงิน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561

Author: tongadmin