Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ,นางสาวปริยา อังสุวร เหรัญญิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มอบกระเช้าผลไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่แด่ นายเตช บุนนาค รองประธานมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ,นางสาวปริยา อังสุวร เหรัญญิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มอบกระเช้าผลไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่แด่ นายเตช บุนนาค รองประธานมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ฯ

Continue Reading... รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ,นางสาวปริยา อังสุวร เหรัญญิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มอบกระเช้าผลไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่แด่ นายเตช บุนนาค รองประธานมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารวชิราลงกรณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ปัจจุบันมีเด็กกำพร้าอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตั้งแต่อายุแรกเกิดถึง 8 ปี จำนวนทั้งสิ้น 49…

Continue Reading... สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจำปี 2564
Posted in เยี่ยมชมมูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มอบสิ่งของบริจาคแก่เด็กๆในความอุปการะมูลนิธิฯ โดยมี นางสาวปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก เป็นผู้รับมอบ

Continue Reading... เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มอบสิ่งของบริจาคแก่เด็กๆในความอุปการะมูลนิธิฯ โดยมี นางสาวปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก เป็นผู้รับมอบ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 มูลนิธิสงเคราห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ 40 ปี โดยมี นายเตช บุนนาค รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ,รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล เลขาธิการมูลนิธิฯคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธี

Continue Reading... เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 มูลนิธิสงเคราห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ 40 ปี โดยมี นายเตช บุนนาค รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ,รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล เลขาธิการมูลนิธิฯคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธี