Posted in เยี่ยมชมมูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มอบสิ่งของบริจาคแก่เด็กๆในความอุปการะมูลนิธิฯ โดยมี นางสาวปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก เป็นผู้รับมอบ

Continue Reading... เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มอบสิ่งของบริจาคแก่เด็กๆในความอุปการะมูลนิธิฯ โดยมี นางสาวปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก เป็นผู้รับมอบ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ เยี่ยมชมมูลนิธิฯ

เยี่ยมชมมูลนิธิฯพร้อมมอบทุนทรัพย์

คณะผู้แทนนักเรียนและอาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เยี่ยมชมมูลนิธิฯพร้อมมอบทุนทรัพย์ เพื่อสนันสนุนในการทำกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ                                              …

Continue Reading... เยี่ยมชมมูลนิธิฯพร้อมมอบทุนทรัพย์
Posted in เยี่ยมชมมูลนิธิฯ

บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ

นางสาวปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ รับมอบเงินจากการบริจาค โดย คุณเป๊ก ผลิตโชค นิตยสารแพรวและแฟนคลับจำนวนเงิน 310,000 บาท เพื่อสมทบทุนให้มูลนิธิฯ

Continue Reading... บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ