Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดโครงฝึกอบรมดูแลเด็กปฐมวัย(0-6 ปี) ครั้งที่ 10 วันที่ 30 ส.ค.62

Continue Reading... พิธีปิดโครงฝึกอบรมดูแลเด็กปฐมวัย(0-6 ปี) ครั้งที่ 10 วันที่ 30 ส.ค.62
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นำโดย รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล เลขาธิการและกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ รศ.พญ.คุณหญิงส่าหรี จิตตนันทน์ กรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมกันอาศิรวาท เพื่อถวายพระพรในวโรกาสดังกล่าว

Continue Reading... เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาไทย เรื่องขายทอดตลาดรถยนต์

Continue Reading... ประกาศมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาไทย เรื่องขายทอดตลาดรถยนต์
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (0-6ปี) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2562

ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 0 2256 4211 และ 0 2256 4209 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 29 มิถุนายน 2562   

Continue Reading... ขอเชิญอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (0-6ปี) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2562