Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 0-6 ปี

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 0-6 ปี รุ่นที่ 11 ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัคร พร้อม โอนเงินมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 045-2-01504-1 ชื่อบัญชี THAI REDCROSS CHILDREN HOME พร้อมส่ง หลักฐานการโอนเงิน นำมายื่นได้ที่ ศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย 1873 ถนนอังรีดูนังต์ เข้าประตู13…

Continue Reading... ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 0-6 ปี
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และเด็กๆในความอุปการะ ร่วมรดน้ำขอพร นายเตช บุนนาค รองประธานมูลนิธิฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

Continue Reading... รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และเด็กๆในความอุปการะ ร่วมรดน้ำขอพร นายเตช บุนนาค รองประธานมูลนิธิฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
Posted in สมัครงาน

ประกาศมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เรื่อง ยกเลิกรับสมัครพนักงาน

Continue Reading... ประกาศมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เรื่อง ยกเลิกรับสมัครพนักงาน
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ,นางสาวปริยา อังสุวร เหรัญญิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มอบกระเช้าผลไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่แด่ นายเตช บุนนาค รองประธานมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ,นางสาวปริยา อังสุวร เหรัญญิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มอบกระเช้าผลไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่แด่ นายเตช บุนนาค รองประธานมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ฯ

Continue Reading... รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ,นางสาวปริยา อังสุวร เหรัญญิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มอบกระเช้าผลไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่แด่ นายเตช บุนนาค รองประธานมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565